شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات راهبردسیستم قم

Rahbord System Qom Information And Communication Technology Company

خاموش شدن خودکار رایانه

ترفند های کامپیوتر > خاموش شدن خودکار رایانه http://rahbord-system.com/?p=1473

خاموش شدن خودکار رایانه

برای اینکه رایانه شما در ساعت تعیین شده به صورت خودکار خاموش شود از این آموزش استفاده کنید.

کافیست در قسمتRUN این دستور را تایپ کنید:

Shutdown -s -t 3600

توجه نمایید منظور از عدد وارد شده در انتهای دستور، زمان خاموش شدن است و عدد ۳۶۰۰ به معنای این است که سیستم پس از یک ساعت بصورت خودکار خاموش شود و این عدد قابل تغییر می باشد.
پس از وارد نمودن دستور کافیست در پنجره Run دکمه Ok را انتخاب نمایید.