دانشمندان موفق شده‌اند تا ۹۰ درصد راستگویی متهمان در دادگاه ساختگی را به‌ درستی تشخیص دهند.

این سیستم از بینایی کامپیوتری برای تشخیص و دسته‌بندی حرکات بسیار کوچک چهره و تحلیل فرکانس صدای افراد استفاده می‌کند و از این طریق با دقت ۹۰ درصد متوجه دروغ می‌شود.

این آمار با بررسی ویدیوی ۱۰۴ دادگاه صوری با حضور هنرپیشه‌هایی که به آن‌ها گفته شده بود راست بگویند یا قصد فریب داشته باشند انجام گرفت.